Koivikkopuiston koulu

Koivikkopuiston koulu on Tampereen kaupungin ylläpitämä Tampereen yliopistollisen sairaalan vastuualueen kuntia palveleva sairaalakoulu.

Sairaanakin oppilaalla on oikeus opiskeluun. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään opetuksen sairaalahoidossa ja avohoidossa oleville oppilaille. Koivikkopuiston koulu sijaitsee Q-rakennuksessa Taysin kampuksella Tampereella.

Koivikkopuiston koulun tehtävänä on oppilaan eheän koulupolun turvaaminen sairauden aikana ja/tai sairaudesta huolimatta. Koulu on normaalia, ikätasoon kuuluvaa toimintaa vaikeassakin elämäntilanteessa. Koulu tukee tervettä puolta lapsen elämässä. Lapsella on oikeus oppilaana oloon ja oppimiseen sairaalassa ollessaan. Osastojen päivärytmi huomioidaan opetuksessa.

Koivikkopuiston koulun oppilaat ovat Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) lastenpsykiatrian ja lastentautien yksiköiden ja muiden osastojen esi- ja perusopetusikäiset oppilaat (0-9.lk).

Opetusta annetaan sekä koulutiloissa että vieriopetuksena sairaalan eri osastoilla. Oppilaat ovat kirjoilla omassa koulussa sairaalakoulujakson aikana.

Sairaalakoulussa toimii neljä opetusryhmää lastenpsykiatrian oppilaille ja osa-aikainen ryhmä lastentautien oppilaille. Lastentautien osastoilla olevia perusopetusikäisiä oppilaita opetetaan pääasiassa heidän omissa huoneissaan eri osastoilla. Lastenpsykiatrian oppilailla on tarvittaessa mahdollisuus myös yksilöopetukseen.

Opetusta on tarjolla kaikissa perusopetuksen oppiaineissa opetussuunnitelman viikkotuntimäärän mukaisesti. Opetus on toiminnallista ja pedagogisesti kuntouttavaa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset tarpeet – lapsen ja nuoren sairaus, psyykkinen tila, vointi, oppimisvaikeudet ja hoitoon liittyvät toimenpiteet.

Sairaus ei ole este opiskeluun. Sairaalaopetus tukee lapsen tervettä puolta, vahvuuksia ja on siltana lapsen arkeen. Sairaalakoulun tärkeänä tehtävänä on tehdä yhteistyötä oppilaan oman koulun, Taysin ja vanhempien kanssa oppilaan tullessa sairaalakouluun, sairaalakoulujakson aikana ja oppilaan palatessa takaisin omaan kouluun sairaalakoulujakson jälkeen.

Sairaalakoulun tehtävänä on suunnitella oppilaan paluuta omaan kouluun ja varmistaa oppilaan tarvitsemat tuen rakenteet yhdessä oman koulun, hoitotahon ja vanhempien kanssa.